Publikace vlastního obsahu na internetu

Psaní je dovednost jako každá jiná – je nutné se ji učit, trénovat, tříbit a neustále zdokonalovat. Psaní a publikace marketingového nebo reklamního obsahu má ještě navíc svá další specifika, na která je třeba si kromě obecných pravidel pro kvalitní texty dávat pozor. Pokud se chystáte psát si texty pro své podnikání anebo pro weby či sociální sítě někoho jiného, určitě se vám bude hodit základní průvodce pravidly, kterých byste se rozhodně měli držet. Když tak učiníte, šance na správné fungování zveřejněného článku bude mnohokrát vyšší, než kdybyste se rozhodli to dělat takzvaně spatra.

Obecně k textům

Jakýkoli text by měl splňovat jakousi minimální úroveň, zejména chystáte-li se ho zveřejnit na internetu. K ruce byste měli mít pravidla pravopisu, tezaurus, případně si nastudovat základní stylistické poučky.

Čeština není jednoduchý jazyk, jakkoli se nám zdá jako jazyk mateřský přirozený, a tak není od věci zkontrolovat si pravopis pokaždé, když máte sebemenší pochybnost nebo trochu zamlženou paměť. Při psaní je obecně dobré užívat pestrou a bohatou slovní zásobu (samozřejmě vhodnou pro danou oblast), kterou získáte pouze pravidelným psaním a hlavně, asi tušíte, čtením různorodé literatury.

Cílová skupina

Přemýšlet nad zákazníky a jako zákazník sám, to je umění, které by měl ovládat každý marketingový specialista. Vám se to při sestavování článku bude také hodit. Berte v potaz věk, majetkovou třídu, rodinný stav a třeba i lokalitu vašich potenciálních čtenářů a klientů či nakupujících.

Čím lépe si dokážete danou osobu představit a v hlavě specifikovat, tím bude text konkrétnější, efektivnější a bude lákat tu správnou skupinu návštěvníků.

Charakteristiku ideálního zákazníka si můžete i někam sepsat, abyste se naladili před psaním na tu správnou vlnu. Celkový dojem a vyznění jsou totiž často důležitějších než drobné detaily.

Atraktivita bez klišé

Reklamy a celé odvětví marketingu jsou často postiženy různými jazykovými nešvary. Jedním z nich je neustálé opakování omšelých a někdy lehce trapných obratů, přísloví, přirovnání a metafor. A není vůbec snadné se jim vyhnout, protože nám v hlavě naskakují tak nějak automaticky, zejména nemáme-li dostatečnou slovní zásobu a jazykové zdroje, ze kterých můžeme čerpat.

Také nemusíme být zkraje adekvátně „vypsaní“ a neumíme třeba bez těchto berliček správně vystihnout myšlenku. Není nutné být originální za každou cenu, nicméně snažte se lákat čtenáře spíše zajímavými slovy a myšlenkami než výroky, které jsme zaslechli v některém z druhořadých televizních spotů.

Klíčová slova

Dnešní internetové vyhledávače fungují mimo jiné na principu klíčových slov, to je vám nejspíš známo. Jak ale vybrat ta správná?

Jestli jste už pár PR článků pro inspiraci přečetli, nejspíš míříte správným směrem. Pomoci vám může i zkrátka otestovat Google a jeho reakce při zadání jednotlivých klíčových slov anebo rovnou profesionální nástroj pro jejich analýzu. Zahrnout byste zároveň měli některá víceslovná a více specifická klíčová slova, která mohou na web přivést právě ty návštěvníky, které jste si definovali v nástinu cílové skupiny.

Snažte se klíčová slova přehnaně dokola neopakovat a netvořit robotické a nepřirozené věty, platí zde často, že decentnější využití bude efektivnější.